• tæthedsprøvning
bestil tæthedsprøvning
Blowerdoor i alle typer ejendomme
- op til mange
1.000 kvadratmeter

Tæthedsprøvning/blowerdoor

Når du skal bygge nyt

Vi tilbyder tæthedsprøvning af nye bygninger store som små. Vi har kapacitet til at tæthedprøve enheder op til 15.000m³ ad gangen. 

Ved nybyggeri er det ifølge bygningsreglementet (BR15) lovpligtigt, at der skal udføres en tæthedsprøvning, der skal dokumentere klimaskærmens tæthed. Dette kaldes en blowerdoor test.

Myndighederne stiller krav om en tæthedsprøvning/blowerdoor i forbindelse med byggetilladelsen, og det er altid byggeherrens ansvar, at dette krav bliver overholdt, inden byggeriet tages i brug.   

En tæthedsprøvning/blowerdoor har til formål at påvise eventuelle utætheder i klimaskærmen, hvilket blandt andet kan sikre:

  • Unødig højt energiforbrug og varmeregning
  • Unødig udledning af CO2
  • Reducere træk og kolde vægge
  • Reducere fugtproblemer
  • Reducere risiko for råd og skimmelsvamp

Tæthedsprøvning foregår ved, at vi erstatter indgangsdøren med en fleksibel specialdør med ventilator – deraf navnet blowerdoor. Ved hjælp af ventilatoren skaber man en trykforskel mellem ude og inde, og luftstrømmen kan nu måles gennem ventilatoren.

Hos Ingeniørconsult har vi mange års erfaring med udførelsen af tæthedsprøvning/blowerdoor i alle typer af ejendomme – fra enfamilieshuse til skoler, institutioner og virksomheder på mange tusinde kvadratmeter. 

I tilfælde af at bygninger ikke overholder tæthedskrav kan vi udføre lækagesøgning med røg eller termokamera og efterfølgende udarbejde en rapport.

Indehaver Ole Christensen er uddannet civilingeniør med speciale i indeklima og energiøkonomi, hvilket sikrer et meget højt fagligt niveau.

  • footer link tilstandsrapport
  • footer link enerimaerke
  • footer link raadgivning
  • footer link taethedsprovning
læs mere om cookies og GDPR