Udfyld her  

så kontakter vi dig idag med et uforpligtende tilbud på tilstandsrapport og energimærker.

*
*
*
*
*
Send besked
Ved afsendelse, giver du tilladelse til, at vi må kontakte dig pr. telefon eller email.
Få faglig bistand omkring boligens mange byggetekniske forhold
rådgivning ved bolighandel

Byggesagkyndig

Skal du købe eller sælge bolig, kan en byggesagkyndig være en god hjælp. 

Køb og salg af bolig er en af de største investeringer de flest gør i deres liv og derfor er det vigtigt at få den rette hjælp i en handel. Her har den beskikkede bygningssagkyndig en vigtig rolle. Hans opgave er at få belyst husets byggetekniske stand inden en handel, enten som repræsentant for sælger eller køber.

Som beskikket byggesagkyndig løser jeg mange forskellige opgaver indenfor byggeri, bolig og øvrige byggetekniske problemer.

Som byggesagkyndig løser jeg opgaver som:

 • Udarbejdelse af tilstandsrapporter- læs mere
 • Udarbejdelse af byggetekniske rapporter i forbindelse med køb og salg af landbrugsbygninger og erhvervsbygninger.
 • Køberrådgivning i forbindelse med køb af jeres nye hjem. læs mere
 • Ansøgning om byggetilladelse i forbindelse med lovliggørelse af om- og tilbygninger på parcelhus, hvor der ikke har været søgt byggetilladelse og hvor BBR-oplysninger ikke er korrekte
 • Erstatningssager hvor køber efter indflytning har opdaget fejl og mangler der ikke har været belyst inden købet.
 • Syn og Skøn rapporter
 • Løsning af tvister med entreprenører
 • Tilsyn med nybyggeri

Når man bruger en beskikket byggesagkyndig giver det garanti for at vedkommende har en bred bygge teknisk viden.

Det er i dag sikkerhedsstyrelsen der står for uddannelse og beskikkelse af bygningssagkyndige

Vejen til at blive at blive beskikket byggesagkyndig er lang, da der er en lang række krav der skal være opfyldt.

Først og fremmest skal man have en grundlæggende uddannelse som ingeniør eller arkitekt, og dernæst en del praktisk erfaring fra tilsyn på byggepladser, min 5 år.

Først herefter kan man uddanne sig til byggesagkyndig og efterfølgende blive beskikket byggesagkyndig. . Sikkerhedsstyrelsen fører løbende kontrol af de byggesagkyndige for at sikre at der opretholdes et ensartet hørt fagligt niveau i branchen.

Min vej til at blive beskikket byggesagkyndig har været 20 år som Rådgivende ingeniør i Aalborg. Mine opgaver som rådgivende ingeniør har primært været projektledelse, byggeledelse og tilsyn på byggepladser, f.eks. opførelse af Vingefabrikker for Vestas i Nakskov, Videbæk og Ringkøbing i perioden 1999-2004.

I en periode på 4 år har jeg drevet selvstændig entreprenørvirksomhed indenfor murer, tømrer samt jord, kloak og beton.  Jeg har derfor opbygget en bred viden, både teoretisk og praktisk som giver en god base for, at kunne rådgive andre i forbindelse med køb og salg af bolig.

Den primære opgave som byggesagkyndig er at udarbejde tilstandsrapporter under huseftersynsordningen. Formålet med en tilstandsrapport er at få belyst huset stand rent byggeteknisk således at eventuelle fejl og mangler bliver belyst inden en bolighandel. Læs mere her

Står man og er/skal igang med at købe nyt hus og har man ikke selv den fornøden indsigt i byggeri, kan det anbefales at hyre en byggesagkyndig ind. Den byggesagkyndig kan gennemgå huset sammen med jer og sætte beløb på de fejl og mangler, der er på huset, som man overvejer/er nødvendige at udbedre. Dette giver et bedre økonomisk overblik på hvad det reelt koster at købe huset og sætte det i stand. En køberrådgivning kan også omfatte snak om de eventuelle planer man har med det nye hus, er der en væg der skal væltes, kan man bygge til, flytte køkken eller udnytte 1 salen.

Prisen for en købergennemgang starter ved 2.500kr inkl moms og omfatter blot en gennemgang af huset. Pengene kan være givet godt ud da boligkøb er en af de største investeringer man gør i sit liv.

Har man købt nyt hus og er kommet i den ulykkelige situation at huset ikke lever op til forventningerne og er fyldt med fejl og mangler kan en byggesagkyndige hjælpe med afklaring om man kan få erstatning.

 

 • footer link tilstandsrapport
 • footer link enerimaerke
 • footer link raadgivning
 • footer link taethedsprovning
læs mere om cookies og GDPR